AGV Systeem

Op het gebied van transport en distributie wordt er steeds gewerkt aan vernieuwingen om de efficiëntie en veiligheid te vergroten. Gebruik van een agv systeem is er daar een van en is het al lang niet meer voorbehouden aan grote ondernemingen. De grotere beschikbaarheid komt mede door ontwikkelingen van de besturingssoftware. Hierdoor is het niet meer nodig om ingrijpende aanpassingen te verrichten aan bestaande gebouwen en infrastructuur om het systeem te laten functioneren.

Er kan een op maat gesneden systeem geleverd worden

Een modern agv systeem kan eenvoudig aangepast worden naar de wensen van de klant. Die kan het systeem daarom gebruiken om te assisteren in werkprocessen of zelfstandig een aantal taken laten uitvoeren. De controle kan centraal geschieden en vereenvoudigd het de bedrijfsvoering. In combinatie met de sensoren op de agv hoeven er niet altijd speciale markeringen of andere voorzieningen geplaatst te worden om de robots te begeleiden. Het systeem kan zo niet alleen snel ingezet worden, maar kunnen aanpassingen vlot worden doorgevoerd. Het gebruik van zulke systemen is daarom ook een grote stap op veiligheidsgebied omdat ze in staat zijn om onder uitdagende omstandigheden toch feilloos te opereren.

Bieden de mogelijkheid om snel veranderingen door te voeren

De dynamiek op de werkvloer heeft geen invloed op agv systemen en kunnen die snel worden geprogrammeerd. Dat is van groot belang voor bedrijven die vanwege de aard van hun werkzaamheden steeds weer veranderingen moeten doorvoeren. De systemen kunnen worden ingezet voor taken die niet alleen om de grootste concentratie vragen, maar ook nog het nodige geduld. Bekend zijn de sorteer- en verzamelsystemen. Het agv systeem verzameld met sensoren veel informatie en wordt dat gebruikt om continu de werking zo efficiënt als mogelijk te maken. Bij ingewikkelde productieprocessen is het niet ongewoon dat verschillende agv systemen worden ingezet en ook nog met elkaar samenwerken.