Niet-betaalde facturen voorkomen

Aanvraag kredietinfomatie

Elk bedrijf heeft te maken met opdrachtgevers of klanten die hun facturen te laat betalen. Als dat een incidenten zijn na een lange periode van prettige samenwerking is dat geen probleem, want dan zal de klant proberen zijn betaalachterstand zo snel mogelijk in te halen. Lastiger is het als er sprake is van structurele wanbetaling. Dan is er een serieus financieel risico. Dit soort risico’s is te verkleinen door een aanvraag kredietinformatie te doen voordat besloten wordt een zakelijke relatie aan te gaan. Als uit de informatie blijkt, dat de betreffende klant de reputatie heeft een slechte betaler te zijn, kun je besluiten om hem te weigeren.

Slimme aanpak van incasso’s

Vooral bedrijven die veel klanten hebben kunnen nooit voorkomen dat er facturen te laat betaald worden. Op zich is dat niet zo’n groot probleem, als het maar goed wordt opgepast. Dat kan door een goede incasso-aanpak. Onderdeel daarvan is dat er meteen wordt gereageerd als een factuur niet op tijd wordt betaald. Daarbij moeten juridisch de juiste stappen worden gezet, zodat het bij langdurig uitblijven van een betaling juridisch mogelijk is om betaling voor de rechter af te dwingen. Gelukkig hoeft het bijna nooit zo ver te komen. Vooral bij klanten met wie een goede relatie is opgebouwd kan op basis van gesprekken tot een oplossing worden gekomen.

Aanvraag kredietinfomatie

Incasso’s uitbesteden

Als na een aanvraag kredietinformatie contracten zijn afgesloten met slecht betalende klanten kan besloten worden om de praktische afhandeling van incasso’s uit te besteden aan CBMK. Als bedrijf hoef je dan geen moeilijk gesprekken met de klanten te voeren en raakt de relatie met de klant niet beschadigt. CBMK heeft een persoonlijke aanpak, waarbij wordt gewerkt aan een structurele verbetering van het het betaalgedrag van de klant. Bij het oplossen van eventuele schulden wordt hulp aangeboden.