BHV plan opstellen? Schakel de beste hulp in

BHV plan

Het is voor ieder bedrijf verplicht om bedrijfshulpverleners in dienst te hebben die snel en kordaat kunnen optreden in het geval van nood. Om duidelijkheid te hebben in hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd en welke maatregelen zijn genomen,  wordt een BHV plan opgesteld. Een BHV plan kan schriftelijk worden vastgesteld en bevat onder andere de duidelijke instructies voor bhv’ers met wat te doen bij een ongeval, een brand, een buitenalarm, een bommelding of een andere calamiteit. Je kunt een BHV plan laten opstellen door een professioneel bedrijf. 

Voordat een BHV plan wordt opgesteld wordt er eerst een BHV-scan gemaakt. Deze scan houdt in dat veiligheidsexperts controleren of het brandveiligheidsniveau en de bedrijfshulpverleningsorganisatie voldoen aan de geldende normen en richtlijnen. Er wordt onder andere gekeken naar de regels van de Woningwet en de Arbowet. Ben je een bedrijf met bijzondere risico’s? Dan is het zeker slim om hulp in te schakelen bij het opstellen van een BHV plan. Zo weet je zeker dat dit goed gebeurt en dat je niets mist. 

BHV plan

Wat staat er in het BHV plan?

Bij het opstellen van een BHV plan wordt onder andere gekeken naar mogelijke belemmeringen die de inzettijd van brandweer of ambulance kunnen vergroten. Daarnaast is er aandacht voor de vluchtmogelijkheden, de brandmeldinstallaties, de aanwezigheid van blusmiddelen en vluchtwegaanduiding. In het plan moet ook het aantal bhv’ers vermeld staan, evenals de reactietijd van deze bedrijfshulpverleners. Tot slot staan in het plan ook de instructies en het noodplan voor ontruiming. Ook de nodige EHBO-middelen en communicatiemiddelen staan beschreven in het plan. 

Meer verhalen